Facebook    E-mail

Majetek a odpovědnost

Osobní Finance

Pojištění majetku

Ať chceme nebo nechceme, peníze a majetek jsou velkou součástí našeho života. Pokud se bavíme o pojištění, je nutné pojistit věci, které nemůžeme snadno nahradit.
Standartní pojištění na trhu skrývá mnoho nástrah - povodeň vs. záplava, podpojištění vs. nadpojištění, výluky v pojistných podmínkách. Plnění v závislosti na zabezpečení a další. Je velkým rizikem nemít svůj majetek krytý.

Pojištění odpovědnosti

Stejně jako Vás chrání povinné ručení proti finančním škodám, které způsobíte Vaším automobilem, je vhodné mít pojištění i v občanském životě či zaměstnání. Jedná se o pojištění s takřka zanedbatelnou cenou, ale v případě chyby či nehody Vás ochrání od nákladů, až v řádech milionů.